Feed on
Posts
Comments

Bygga om och renovera

ANMÄL DIN RENOVERING TILL FÖRENINGEN
Om du bestämmer dig för att göra väsentliga förändringar i din lägenhet; t.ex bygga om badrum eller kök är det viktigt att du anmäler detta till föreningen innan du börjar. Det är normalt sett bara en formalitet men vi vill förhindra felaktigheter.

Det är bättre att du kontaktar styrelsen en gång för mycket än en gång för lite och det finns inga dumma frågor.
Du, som bostadsrättsinnehavare, ansvarar även för tidigare ägares felaktiga eller otillåtna renoveringar eller ändringar.

SAKER DU INTE FÅR GÖRA
Du får bland annat inte lov att göra följande:

– Du får inte bygga in vattenrören i väggen i badrummet. Rören ska vara utanpåliggande.

– Du får inte ansluta köksfläkten till ventilationskanalen. Då pressas dina köksångor in till grannarna eftersom det är en gemensam kanal. Använd alltid fläkt med kolfilter.

– Samma princip gäller för fläkt i badrummet. Du får inte sätta in en fläkt som pressar ut luften i ventilationskanalen.

– Du får inte stänga av vattnet onödigt länge. Ska du göra något med rören i kök eller badrum och du behöver stänga av vattnet är det ett krav att detta inte sker morgon eller kväll när grannarna använder badrum/kök. När du kapar rören ska du sätta dit avstängningskranar/ballofixer så att du enkelt kan stänga vattnet själv för det aktuella rummet utan att behöva stänga kranarna nere i källaren.

– Du får inte riva/flytta väggar och ändra rumsindelningen.

– Du får inte flytta element/radiatorer.

MEDDELA DINA GRANNAR
Det hör till god ton att sätta upp en lapp i trappuppgången (och kanske den bredvid) om du ska föra oväsen eller behöver stänga vattnet. Det är bättre att ge information i förväg än att få skäll i efterhand. Du får inte ha byggarbeten igång utanför tidramen 07-22.

HITTA RÄTT HANTVERKARE
Innan du beställer arbetet rekommenderas att du kräver in kontrollerbara referenser på tidigare arbeteten. När det gäller badrumsbyggare så ska dessa ha så kallat Våtrumscertifikat. Föreningen har inga hantverkare att rekommendera då vi vill hålla oss opartiska.

ELARBETEN
Elarbeten på fasta installationer ska utföras av behörig elektriker. Att koppla el är i värsta fall förenat med livsfara men det kan även innebära kortslutning med resultat i brand, strömavbrott och förstörda apparater hos dig och dina grannar. Alla elkablar i lägenheterna är omdragna på 2000-talet och alla lägenheter är försedda med fast monterad jordfelsbrytare.

BADRUM
Våtrumsarbeten och badrumsombyggnader ska följa de bestämmelser som satts upp av våtrumsbranschen för att förhindra fuktskador. Detta krävs av försäkringsbolagen. Om du anlitar en firma för ombyggnation så se till att de har bra referenser och framförallt att de har våtrumscertifikat som visar att de är utbildade och godkända av försäkringsbolagen.

Det går att bygga om badrummet i privat regi men även då måste reglerna följas och dokumenteras med foton och kvitton. Följs inte dessa regler täcker inga försäkringar eventuella fuktskador och då riskerar du själv att bli betalningsskyldig.

Vattenrören i badrummet ska vara utanpåliggande. Det är inte tillåtet att dra dem inne i väggen.

Byggkeramikrådets regler för våtrum finns här: http://www.bkr.se/Branschregler.aspx

Badrummen är urspungligen byggda med golvbrunnar i gjutjärn. Dessa är inte längre bra och ska bytas ut när du bygger om badrummet.Det är emot ovanstående våtrumsregler att återanvända den gamla brunnen, den ska bytas ut när du bygger om badrummet. Ta inte bort den gamla brunnen utan koppla bort den och sätt en ny på annat ställe. Bilar du bort den gamla brunnen riskerar du att gå genom bjälklaget och förstöra din undergrannes tak. Föreningen betalar 2500 kr mot uppvisade av kvitto på brunnsbyte (till godkänd brunn i plast). Ersättning utgår endast om du anmält ombyggnaden och fått godkänt av styrelsen i förväg.

Byter du dörrkarm och tröskel till badrummet så använd en s.k badrumströskel som möjliggör ventilation. Utan en sådan tröskel klarar lägenheten sannolikt inte en OVK-besiktning (lagstadgad ventilationsbesiktning) och då kommer föreningen att kräva att du ordnar ventilationen, dvs byter till rätt sorts tröskel.

AVSTÄNGNING AV VATTEN
För både kök och badrum gäller att vid ombyggnad ska inkommande vattenrör förses med ballofixer (avstängningskranar).

Om du behöver stänga av vattnet så ska detta ske så kort stund som möjligt eftersom det drabbar dina grannar. Se till att ha alla verktyg framme och ballofixer med rätt dimension (mät minst två gånger och säkerställ att det är rätt innan du sågar/skär röret) innan du stänger av vattnet. Se till att stänga av vattnet endast en gång och montera ballofix-avstängningarna på inkommande vattenrören. Med ballofixer kan du sen göra dina rörarbeten utan att behöva stänga av mer än vattnet i din egen lägenhet. Det är INTE acceptabelt att stänga av vattnet flertalet gånger eller onödigt länge då detta drabbar dina grannar. Ballofixer ska på direkt!

BALKONG
Det är tillåtet att måla om de vita träpanelerna på balkongen. Detta ska isåfall ske i nyansen RAL 9010, detta har alla färgaffärer, det är standardvit. Det är INTE tillåtet att måla på fönsterpartierna eller på stålkonstruktionen.