Feed on
Posts
Comments

Stadgar

 

Stadgarna är en uppdatering och modernisering av de föregående och förtydligar vilka ansvar/rättigheter man har som bostadsrättsinnehavare. Stadgarna tillåter uttag av avgift för andrahandsuthyrning och ger möjlighet att ha inhyrda representanter som styrelsemedlemmar.

Stadgarna bygger på bland annat Bostadsrättslagen och framförallt på de ändringar som gjordes i BRL under 2014 och LEK under 2016.

Stadgar BRF Kanariefågeln

 

Här är förslaget till nya stadgar. Dessa kommer att tas upp för omröstning på extrastämma 22 april och på föreningens ordinarie stämma i maj.

Kallelse går ut separat

Förslag till nya stadgar