Feed on
Posts
Comments

Det finns sophus vid Västanväg 45, 47 och 49. I dessa hus finns behållare för hushållssopor, matavfall, tidningar/papper, wellpapp/kartong, ljust och mörkt glas, metallförpackningar, elavfall samt batterier.

Respektive lägenhetsinnehavare svarar själv för bortforsling av allt avfall som inte ryms inom någon av ovanstående kategorier. Det får inte under några omständigheter lämnas grovsopor eller andra sopor i sophusen som inte hör hemma där. Föreningen brukar normalt ha en container mellan Älggatan 18-20 en gång om året där ni kan slänga en del avfall. Däremellan får var och en ansvara för att själv köra grovsopor till en återvinningscentral.

Mer info om vilket avfall som kan lämnas var finns på www.sysav.se