Feed on
Posts
Comments

Styrelsen

Föreningens styrelse 

Föreningens styrelse 2020-21:

Ordförande John Lundqvist, Västanväg 47C, tel 0704-13 30 34
Sekreterare Ann-Marie Manatt, Västanväg 47C
Kassör Madelen Andersson, Västanväg 47C
Ledamot Lars Karlsson, Västanväg 45A
Ledamot Andre Johansson Lundqvist, Västanväg 49D

Suppleanter:
Tommy Jönsson, Västanväg 45A
Lars-Erik Englund, Västanväg 47C
Kerstin Ekbladh, Älggatan 18C

Mailkontakt är att föredra då vi inte alltid kan svara dagtid pga våra arbeten. Maila till info@kanariefageln.se.