Feed on
Posts
Comments

Styrelsen

Föreningens styrelse 

Föreningens styrelse 2022-23:

Ordförande John Lundqvist, Västanväg 47C, tel 0704-13 30 34
Sekreterare Ann-Marie Manatt, Västanväg 47C
Kassör Madelen Andersson, Västanväg 47C
Ledamot Lars Karlsson, Västanväg 45A
Ledamot Andre Johansson, Västanväg 49D

Suppleanter:
Tommy Jönsson, Västanväg 45A
Lars-Erik Englund, Västanväg 47C
Marie-Louise Edvinsson, Västanväg 49C

Mailkontakt är att föredra då vi inte alltid kan svara dagtid pga våra arbeten. Maila till info@kanariefageln.se.

Hur är det att sitta i styrelsen eller ingå i valberedningen?
Nedan har du ett par dokument där vi försökt beskriva vad du kan förvänta dig om du väljer att engagera dig i föreningsarbetet.
Dokument som beskriver hur det är att sitta i styrelsen
Dokument som beskriver hur det är att sitta i valberedningen