Feed on
Posts
Comments

Parkeringsplatser

Föreningen har sex parkeringsplatser på egen tomtmark vid Älggatan.
De hyrs ut till föreningens medlemmar och kostar 300 kr per månad. Månadsvis betalning i förskott. Uppsägningstiden är tre månader eller enligt överenskommelse.

Kölista finns, maila till info@kanariefageln.se eller lägg en lapp i brevlådan vid föreningens expedition på Älggatan 16c så skrivs du in på kölistan.

Om en plats blir ledig kontaktas den som står på tur på listan.

Övrig parkering sker på gatumark. Observera att det är parkeringsförbud vid in- och utfarter där det är avfasad kantsten på trottoaren. In- och utfarter ska hållas fria för utryckningsfordon.