Feed on
Posts
Comments

För mäklare

Till mäklare
Föreningen förvaltas av HSB men är ingen HSB-förening. Vi bara köper tjänsterna från HSB.

För mäklarbild och annat använd HSB-portalen. All officiell korrespondens och dokument ska hanteras via HSB. Skickas det till föreningen försenas processen.

För ren information om boende och föreningen går det naturligtvis bra att kontakta föreningens representanter direkt.

Lägenhetsnummer står ovanför varje ytterdörr. Använd numret i format X-YY vid överlåtelse då dessa är våra interna nummer.

Överlåtelsen är inte klar förrän köparen blivit godkänd som medlem. Vänligen tillåt ett par veckor för vår behandling.

HSB
Vi är INTE en HSB-förening och inget medlemskap i HSB krävs av de boende. Vi köper enbart förvaltningstjänster från dem men är inte med i HSB i övrigt.

Fastigheten
Föreningen äger fastigheten Kanariefågeln 3 (friköpt, föreningen har varit BRF sedan 1947) och den omfattar adresserna Västanväg 43, 45, 47 och 49 och Älggatan 16, 18 och 20.

Föreningen har två lokaler på Rabyplan och dessa hyrs ut som kontor till företag.

Föreningen består av 149 lägenheter. Det är övervägande ettor och tvåor och ett fåtal treor. Till lägenheterna hör två mindre förråd i källarplan. Alla lägenheter utom tre stycken har inglasad balkong. Vi har en stor tvättstuga (separat ingång) mellan Älggatan 18 och 20 med fyra tvättstationer och torkrum.

Årsredovisningar
Årsredovisningar kan laddas ner på sidan för Årsredovisningar/ekonomi.

Stadgar
Föreningens stadgar uppdaterades 2018 och finns här: STADGAR

Underhållsplan
Föreningen har en underhållsplan utarbetad av en byggkonsult 2012/13 med löpande uppdateringar och en större revision 2018. Planen är ett levande arbetsdokument för styrelsen och ändras i takt med att vi genomför projekt och renoveringar. Vi använder oss av utomstående konsulter och besiktingsresurser för att få korrekt utförda upphandlingar, jobb och kvalitet när det gäller större projekt och där vi känner att det behövs. Vi arbetar oftast med etablerade kontraktsformer för entreprenader (ABT06/AB04)

Månadsavgift
I månadsavgiften ingår vatten, värme och grundutbud för kabeltv.
Bredband från Bredband2 ingår i de 75 kr i månaden som tas ut för bredband.
En schablonsavgift på 350 kr för el tas också ut. Avläsning av el sker i december och i april kommande året regleras överskjutande/tillkommande förbrukning.

Avgiftshöjningar
Det finns inga standardiserade avgiftshöjningar men räkna med minst 2-4% årligen. Höjningarna är till för att täcka upp för allmänt ökande kostnader (fjärrvärme etc) men även för att kommande renoveringar och projekt.

Föreningen har beslutat att höja avgiften med 5% från 1/1 2023. Detta pga de stora höjningar vi har kunnat se på fjärrvärme (13% höjning från 1/1 2023), el, vatten och annat. Föreningen har god ekonomi och har aktivt amorterat ner lån, spritt ränterisker etc men i det ekononomiska klimatet vi befinner oss i nu kan vi inte gå med de sedvanliga 2-3% utan vi måste ta 5%.

Inga beslut är tagna om avgiften inför 2024 men ovan rader ger en indikation även för kommande år.

Större projekt som planeras
Vi planerar att påbörja ett större projekt inom en ”framtid” där vi byter fönster och fasader. Detta eftersom de nuvarande fönsterna och fasaderna har nått sin tekniska livslängd. Det finns 2023 inga svar på varken tidsramar, möjliga avgiftsförändringar eller annat. När det finns mer information att ge så kommer vi att gå ut med denna.

I januari 2022 lämnades en bygglovsansökan in rörande fönster och fasader. Innan bygglov beviljas kan varken kostnader eller tidsplaner presenteras. Den information som finns i ärendet går att läsa i det Kanarienytt för mars 2022 som finns tillgänglig via denna sidan.

Kommentar 221024: I det ekonomiska klimat som råder för tillfället ser vi att det är svårt att genomföra ett fönster/fasad-projekt då det varken är speciellt attraktivt att ta upp nya lån och det är mer eller mindre omöjligt att få in offerter på ett så här stort projekt (som skulle behöva delas upp under 2-3 år pga omfattningen). Det är inte sannolikt att det händer något under 2024-25. Styrelsen kommer att titta på andra projekt och vi kommer inte att stanna av i utvecklingen av våra hus.

Solceller för montage på de södervända taken på husen på Västanväg är beställda och beräknas sättas i drift under våren 2024. Projektet är betalat med egna medel utan lån.

Överlåtelse- och pantsättningsavgift
Föreningen tar enligt stadgar och lag ut pantsättningsavgift på 1% och 2.5% i överlåtelseavgift vilka faktureras köparen. Procentsatsen räknas på för tillfället gällande prisbasbelopp.

Tillsyn vid överlåtelse
Föreningen gör i samband med överlåtelse en enklare syn av lägenheten för att kontrollera skick och eventuella brister gällande de saker som föreningen har intresse och ansvar för. Denna besiktning motsvarar inte på något sätt de besiktningar som kan/bör göras av köparen, vi kontrollerar endast de anläggningar och system som föreningen ansvarar för (tex avlopp, ventilation, elmätare etc). Mäklare kan kontakta föreningen via HSB-portalen för att avtala tid.

Köparen bör informeras om att de övertar ansvar för felaktiga eller otillåtna ändringar och renoveringar utförda av tidigare ägare.

Avskrivningar
Föreningen tillämpar rak avskrivning och har inga progressiva avskrivningar.

Förvaltning
Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av HSB.
Trädgårdsskötsel görs även det av HSB.
Föreningen är INTE medlemmar i HSB, vi köper endast tjänster från dem. Inget medlemsskap i HSB krävs för de boende. Vi är helt fristående.

Andrahandsuthyrning
Vi tillåter andrahandsuthyrning enligt Bostadsrättslagens bestämmelser. Vi tar (enligt stadgarna) ut en avgift för andrahandsuthyrning. Denna avgift är 10% av ett basbelopp och tas ut månadsvis. Med reservation för förändringar i basbeloppet så är avgiften cirka 500 kr per månad.

Gemensamt elabonnemang
El debiteras (utöver månadsavgiften) som en schablonkostnad om 350 kr per månad. Den boende behöver alltså inte ha något eget elabonnemang. Avläsning jämfört med verklig förbrukning sker i december månad. Eventuellt överskjutande förbrukning debiteras i mars/april kommande år. Det är den som äger lägenheten i april kommande år som betalar eventuellt överskjutande förbrukning. Finns det en stor förbrukning är det viktigt att säljare och köpare gör en avräkning vid ägarbytet.

Ventilation
Fastighetens lägenheter har självdragsventilation. Det är INTE tillåtet att ha köksfläkt eller fläkt i badrum kopplat direkt till ventilationskanalen. Endast kolfilterfläkt är tillåtet i kök och i badrum ska det bara vara ett ventilationsgaller, ingen fläkt.

Bastu
Det finns bastu och duschrum i källarplanet på Västanväg 49a. Samma nyckel som till tvättstugan.

Sedan 2000 har föreningen genomfört följande projekt
– 2024: Montering av solcellsanläggning, driftsättning prel första kvartalet.
– 2023: Inga större åtgärder. Målning av miljöhus, oljning av portar etc. Projektering/beställning av solcellsanläggning.
– 2022: Inga större åtgärder. Vanligt underhåll, byte av källardörrar etc.
– 2021: Inga stora åtgärder eller projekt detta året. Nytt bastuaggregat införskaffades. En del reparationer och förbättringar i värme- och vvs-system (byten ventiler etc).
– 2020: Gruppanslutning till Bredband2. Bredband ingår i månadsavgiften (75 kr per månad). Tak på tvättstuga lades om med sedumgräs, nya räcken och en del andra åtgärder som gjorde taket funktionellt men även trevligt att se på.
– Kodlås på entredörrar, sophus och cykelkällare 2019
– Ny dränering, gångar och planteringar för entresidorna för husen på Västanväg. Häck och staket sätts längs Västanväg
2017-2018. Övriga hus dränerades 2009.
– Ny styr- och reglerutrustning för värmesystemet 2016.
– Uppgradering av tv-nätet (Com Hem) för digital/HD/bredbandsmöjligheter 2016.
– Nya tvättmaskiner och torktumlare plus en fjärde tvättstation 2016.
– Installation av bredbandsnät via fiber från Bredbandsbolaget 2014. Sedan 2020 är Bredband2 leverantör av bredband.
– Renovering av källartrappor/cykelnedfarter på samtliga sju hus 2014.
– Yttertaken nya på samtliga hus 2013-2015.
– Nya gångar, nya planteringar, nya gatubrunnar och ny plattläggning längs Älggatan, 2012.
– Inglasade balkonger 2011
– Relining av avlopp 2009-2013
– Nya säkerhetsdörrar till lägenheterna och portar i ek
– Ny el dragen i samtliga fastigheter/lägenheter
– Ytterbågarna på fönsterna bytta till aluminum
– Nya värmeväxlare och termostater
– Dränering av husens grundmurar 2009

Energideklaration och OVK-besiktning

Energideklaration är utfört 2009 och 2019.
Energideklaration från 2009 finns här.
Energideklaration från 2019 finns här.

OVK är utförd i okt/nov 2016 med anmärkningar på åtta lägenheter. När dessa (tämligen enkla) anmärkningar är åtgärdade kommer OVK att vara godkänd till 2022.

TV och internet
TV-leverantör är Tele2. Basutbudet ingår i avgiften.
För internet är föreningen gruppansluten till Bredband2 och alla lägenheter har 1Gbit bredband. För detta tas en avgift på 75 kr per månad ut. Boende står för egen router.

Parkering
Föreningen har ett fåtal egna parkeringsplatser vid Älggatan. Dessa kan hyras för 450 kr per månad och det är lång kö. Hyran för föreningens platser justeras så att den motsvarar kostnaden för boendeparkeringsavtal på gatan.

I övrigt hänvisas till gatuparkering. Det är från oktober 2020 boendeparkering i området. Se malmo.se för vidare information.