Feed on
Posts
Comments

För mäklare

Till mäklare
Föreningen förvaltas av HSB men är ingen HSB-förening. Vi bara köper tjänsterna från HSB.

För mäklarbild och annat använd HSB-portalen. All officiell korrespondens och dokument ska hanteras via HSB. Skickas det till föreningen försenas processen.

För ren information om boende och föreningen går det naturligtvis bra att kontakta föreningens representanter direkt.

Lägenhetsnummer står ovanför varje ytterdörr. Använd numret i format X-YY vid överlåtelse då dessa är våra interna nummer.

Överlåtelsen är inte klar förrän köparen blivit godkänd som medlem. Vänligen tillåt ett par veckor för vår behandling.

HSB
Vi är INTE en HSB-förening och inget medlemskap i HSB krävs av de boende. Vi köper enbart förvaltningstjänster från dem men är inte med i HSB i övrigt.

Fastigheten
Föreningen äger fastigheten Kanariefågeln 3 (friköpt, föreningen har varit BRF sedan 1947) och den omfattar adresserna Västanväg 43, 45, 47 och 49 och Älggatan 16, 18 och 20.

Föreningen har två lokaler på Rabyplan och dessa hyrs ut som kontor till företag.

Föreningen består av 149 lägenheter. Det är övervägande ettor och tvåor och ett fåtal treor. Till lägenheterna hör två mindre förråd i källarplan. Alla lägenheter utom tre stycken har inglasad balkong. Vi har en stor tvättstuga (separat ingång) mellan Älggatan 18 och 20 med fyra tvättstationer och torkrum.

Årsredovisningar
Årsredovisningar kan laddas ner på sidan för Årsredovisningar/ekonomi.

Stadgar
Föreningens stadgar uppdaterades 2018 och finns här: STADGAR

Underhållsplan
Föreningen har en underhållsplan utarbetad av en byggkonsult 2012/13 med löpande uppdateringar och en större revision 2018. Planen är ett levande arbetsdokument för styrelsen och ändras i takt med att vi genomför projekt och renoveringar. Vi använder oss av utomstående konsulter och besiktingsresurser för att få korrekt utförda upphandlingar, jobb och kvalitet när det gäller större projekt och där vi känner att det behövs. Vi arbetar med etablerade kontraktsformer för entreprenader.

Månadsavgift
I månadsavgiften ingår vatten, värme och grundutbud för kabeltv.
Bredband från Bredband2 ingår i de 75 kr i månaden som tas ut för bredband.

Avgiftshöjningar
Det finns inga fastlagda avgiftshöjningar men räkna med 2-4% årligen. Höjningarna är till för att täcka upp för allmänt ökande kostnader (fjärrvärme etc) men även för att kommande renoveringar och projekt.

Större projekt som planeras
Vi planerar att påbörja ett större projekt inom ett par år där vi byter fönster och fasader. Detta eftersom de nuvarande fönsterna och fasaderna har nått sin tekniska livslängd. Det finns i nuläget (sommar 2021) inga svar på varken tidsramar, möjliga avgiftsförändringar eller annat. När det finns mer information att ge så kommer vi att gå ut med denna.

Överlåtelse- och pantsättningsavgift
Föreningen tar enligt stadgar och lag ut pantsättningsavgift på 1% och 2.5% i överlåtelseavgift vilka faktureras köparen. Procentsatsen räknas på för tillfället gällande prisbasbelopp.

Kontroll vid överlåtelse
Föreningen gör i samband med överlåtelse en enklare syn av lägenheten för att kontrollera skick och eventuella brister gällande de saker som föreningen har intresse och ansvar för. Denna besiktning motsvarar inte på något sätt de besiktningar som kan/bör göras av köparen, vi kontrollerar endast de anläggningar och system som föreningen ansvarar för (tex avlopp, ventilation, elmätare etc). Mäklare kan kontakta föreningen via HSB-portalen för att avtala tid.

Köparen bör informeras om att de övertar ansvar för felaktiga eller otillåtna ändringar och renoveringar utförda av tidigare ägare.

Avskrivningar
Föreningen tillämpar rak avskrivning och har inga progressiva avskrivningar.

Förvaltning
Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av HSB.
Trädgårdsskötsel görs även det av HSB.
Föreningen är INTE medlemmar i HSB, vi köper endast tjänster från dem. Inget medlemsskap i HSB krävs för de boende. Vi är helt fristående.

Andrahandsuthyrning
Vi tillåter andrahandsuthyrning enligt Bostadsrättslagens bestämmelser. Vi tar (enligt stadgarna) ut en avgift för andrahandsuthyrning. Denna avgift är 10% av ett basbelopp och tas ut månadsvis. Med reservation för förändringar i basbeloppet så är avgiften cirka 380 kr per månad.

Gemensamt elabonnemang
El debiteras (utöver månadsavgiften) som en schablonkostnad om 150 kr per månad. Den boende behöver alltså inte ha något eget elabonnemang. Avläsning jämfört med verklig förbrukning sker i december månad. Eventuellt överskjutande förbrukning debiteras i mars/april kommande år.

Ventilation
Fastighetens lägenheter har självdragsventilation. Det är INTE tillåtet att ha köksfläkt eller fläkt i badrum kopplat direkt till ventilationskanalen. Endast kolfilterfläkt är tillåtet i kök och i badrum ska det bara vara ett ventilationsgaller, ingen fläkt. OVK utförd 2016 utan större anmärkningar.

Bastu
Det finns bastu och duschrum i källarplanet på Västanväg 49a. Samma nyckel som till tvättstugan.

Sedan 2000 har föreningen genomfört följande projekt

– 2020: Gruppanslutning till Bredband2. Bredband ingår i månadsavgiften (75 kr per månad)
– Kodlås på entredörrar, sophus och cykelkällare 2019
– Ny dränering, gångar och planteringar för entresidorna för husen på Västanväg. Häck och staket sätts längs Västanväg
2017-2018. Övriga hus dränerades 2009.
– Ny styr- och reglerutrustning för värmesystemet 2016.
– Uppgradering av tv-nätet (Com Hem) för digital/HD/bredbandsmöjligheter 2016.
– Nya tvättmaskiner och torktumlare plus en fjärde tvättstation 2016.
– Installation av bredbandsnät via fiber från Bredbandsbolaget 2014. Sedan 2020 är Bredband2 leverantör av bredband.
– Renovering av källartrappor/cykelnedfarter på samtliga sju hus 2014.
– Yttertaken nya på samtliga hus 2013-2015.
– Nya gångar, nya planteringar, nya gatubrunnar och ny plattläggning längs Älggatan, 2012.
– Inglasade balkonger 2011
– Relining av avlopp 2009-2013
– Nya säkerhetsdörrar till lägenheterna och portar i ek
– Ny el dragen i samtliga fastigheter/lägenheter
– Ytterbågarna på fönsterna bytta till aluminum
– Nya värmeväxlare och termostater
– Dränering av husens grundmurar 2009

Energideklaration och OVK-besiktning

Energideklaration är utfört 2009 och 2019.
Energideklaration från 2009 finns här.
Energideklaration från 2019 finns här.

OVK är utförd i okt/nov 2016 med anmärkningar på åtta lägenheter. När dessa (tämligen enkla) anmärkningar är åtgärdade kommer OVK att vara godkänd till 2022. Alla berörda lägenhetshavare har kontaktats om åtgärd.

TV och internet
TV-leverantör är Com Hem. Basutbudet ingår i avgiften.
Föreningen är gruppansluten till Bredband2 och alla lägenheter har 1Gbit bredband. För detta tas en avgift på 75 kr per månad ut.

Parkering
Föreningen har ett fåtal parkeringsplatser vid Älggatan. Dessa kan hyras för 300 kr per månad och det är kö. Hyran för platserna kommer 2020-21 att justeras så att de kostar som boendeparkering på gatan (450 kr per månad, februari 2020).

I övrigt hänvisas till gatuparkering. Det är från oktober 2020 boendeparkering i området. Se malmo.se för vidare information.

Glasrutorna på balkongerna
Vi har tyvärr ett tillverkningsfel i vissa av glasen på balkongerna vilket gör att det bildas vita fläckar i nederdelen pga fukt som dras upp i rutorna. Vi kommer inte åt tillverkaren och föreningen får själv stå för utbyte av dessa glas. Det finns i nuläget ingen tidpunkt för utbyte. Det är ofarligt med fläckarna då det är laminerade glas, dvs två glasskivor som är limmade på en plastfilm. Glasen kan alltså inte spricka sönder. Så fort det finns någon info i fallet kommer detta att kommuniceras ut till de boende.  Någon fastställd tidpunkt för utbytet finns alltså inte.