Feed on
Posts
Comments

Andrahandsuthyrning

Här hittar ansökan för att hyra ut din bostadsrätt i andra hand.

BLANKETT – ANSÖKAN OM ANDRAHANDSUTHYRNING

Fyll i dokumentet och skicka in det via mail eller printad kopia (brevlåda vid expeditionen källarplan Älggatan 16c) tilsammans med en kopia på andrahandskontraktet. Bifoga också kontaktuppgifter och telefonnummer där vi kan nå dig om det skulle vara något. Du fortsätter ha fullt ansvar för din lägenhet. Du är hyresvärd åt din hyresgäst. Föreningen har inget ansvar mot din hyresgäst.

Från 1 januari 2015 tar föreningen stadgeenligt (och med stöd i Bostadsrättslagen) ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften är 10% av aktuellt prisbasbelopp per år (fördelat per månad) vilket motsvarar cirka 437 kr i månaden för 2023 (basbelopp 2023 är 52.500 kr men ändras varje år). Avgiften tas ut på andrahandsuthyrningar som anmäls eller ändras efter 1 jan 2015.

Avgiften läggs som en extra post på avin för månadsavgiften.

BRF Kanariefågeln ger tillstånd för andrahandsuthyrning under ett år. Längre uthyrningar accepteras inte. Våra lägenheter ska vara bostäder och inte investeringsobjekt.

Hyr du ut i andra hand utan tillstånd från föreningen så riskerar såväl du som andrahandshyresgästen att bli uppsagda och bostadsrätten förverkas (tvångsförsäljs av kronofogden). Detta föregås dock av både dialog och varningar.

Byts andrahandshyresgästen ut eller om det behöver göras en förlängning av avtalet ska en ny ansökan lämnas in till bostadsrättsföreningen. En ny hyresgäst påverkar inte den totala längden av uthyrningen.

Som bostadsrättsinnehavare är du fortfarande ansvarig för din lägenhet trots att du inte bor i den under uthyrningsperioden och du riskerar att bli uppsagd om inte din hyresgäst sköter sig eller stör grannarna på ett grovt sätt. Vi råder dig därför till att göra en grundlig undersökning av den du ämnar hyra ut till genom att ta referenser och göra en kreditprövning.

Eftersom du som BR-innehavare fortsatt är ansvarig för lägenheten bör du se över ditt försäkringsskydd så att du är korrekt skyddad. Din hyresgäst bör också kontrollera sitt försäkringsskydd vad gäller hemförsäkring.

Det är BR-innehavarens ansvar att korrekt hyresavtal upprättas mellan BR-innehavare och andrahandshyresgäst.

Det är BR-innehavarens ansvar att månadsavgiften och andrahandsuthyrningsavgift betalas i tid.

Det är BR-innehavarens ansvar att ansöka om tillstånd i tid för andrahandsuthyrning eller förlängning av befintligt tillstånd.

Ansökan kan lämnas via email: info@kanariefageln.se eller i brevlådan på expeditionen på källarplanet på Älggatan 16c.

 Styrelsen BRF Kanariefågeln