Feed on
Posts
Comments

Månadsavgifter

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts från 1 januari 2017 av HSB. Detta innebär bland annat att HSB hanterar alla månadsavgifter. HSB skickar ut avier varje kvartal.

Skulle det vara några frågor så kontakta HSB på 010-442 30 00

Vad som ingår specificeras på avin. I månadsavgiften ingår förutom själva avgiften för lägenheten även värme, vatten och grundutbud för tv.

Som tillägg har du internet och ett schablontillägg för el. Avläsning av elmätare sker i december och eventuell överskjutande förbrukning utöver schablontillägget debiteras i april kommande år. Observera att eltillägget är tillägg och moms (vi måste enligt lag specificera just el med moms även om det är för privatpersoner).