Feed on
Posts
Comments

Föreningens historia

Husen byggdes 1947 och de första lägenheterna var färdiga för inflyttning på hösten det året. Bostadsrättsföreningen bildades samma år.

Ursprungligen bestod vår tomt av två tomter. En nordlig och en sydlig som detaljplanerades redan 1945. Dessa slogs sedan samman till en enda fastighet när föreningen bildades. Redan då var gräsytan söder om hus 49 och Rabyplan avdelade som kommunal mark så denna yta har aldrig tillhört föreningen. Delar av denna marken, ett par meter ut från husen, köptes dock in av föreningen 2009 så att vi kunde bygga balkongerna.

Det var fyra byggföretag som uppförde BRF Kanariefågeln, två av dem var Otto Magnusson och Vita örn (Göran Esbjörnsson). Den förste byggde Älggatan 16 och 18, den andre byggde Västanväg 49 och Älggatan 20, den tredje byggde Västanväg 47 och den fjärde byggde Västanväg 43 och 45. Butikslokalerna på Rabyplan byggdes av Vita Örn och  inhyste en mjölkaffär, köttbutik och speceriaffär. Vita Örn finns fortfarande kvar som byggföretag och hyr idag lokalerna på Rabyplan. Vid föreningens bildande så garanterade fyra företag finansieringen av bygget. Dessa företag var Kockums, Bindgarnsfabriken, Cementa och Ljungmans.

Husen har ett tidstypiskt utseende för sin tid och en rejäl konstruktion med gjutna golvbjälklag och väggar. Dimensionerna på bjälklagen är med dagens mått nästan enorma, taken på panncentralen och tvättstugan är nästan 50 cm tjocka. På 70-talet tilläggsisolerades den putsade fasaden med stenull och bekläddes med korrigerad aluminiumplåt. Denna isolering är måhända effektiv men fasadplåten blev inte så estetiskt tilltalande, framförallt inte nu på 2000-talet. I framtiden ligger förhoppningsvis ett projekt som innebär att vi byter fasadbeklädnad.

Husen har en ganska snäv takvinkel och tak beklädda med papp. Avloppen är av gjutjärn. Avloppen relinades under 2010-2013. Tappvattenledningarna är av koppar och ersatte de äldre i järn i början av 70-talet. All el i fastigheterna är nyinstallerad. Fönsterna som ursprungligen är snickrade av trä har av underhållsskäl fått nya ytterbågar i strängpressad aluminium med energiglas. Taken lades om på alla hus 2013-2015.

Värmesystemet är inkopplat till kommunens fjärrvärmenät.

Under 2000-talet har ett större antal renoverings- och utbytesprojekt genomförts:

2000  Byte av ytterbågar på samtliga fönster

2001  Säkerhetsdörrar och stålkarmar installeras

2001  Sophus med sopsortering, sopnedkasten stängs

2003  Nya ventiler och injustering av värmesystemet med EB-metoden.

2004  Genomgående renovering av de två kommersiella lokalerna på Rabyplan

2005  Ny el i lägenheterna

2005  Bastuutrymmet renoveras

2008  Nya värmeväxlare för fjärrvärmen

2009  Ny el även i de utrymmen som ligger utanför lägenheterna.

2009  Dränering av grunder (ej framsidan på Västanvägshusen)

2009  Ny takbeläggning Rabyplan

2009  Renovering av skorstenar

2010 – 2013  Relining av samtliga avloppsstammar

2008 – 2011  146 inglasade balkonger byggs

2014 Renovering källartrappor

2013-2015 Takrenovering alla hus.