Feed on
Posts
Comments

Årsstämma avklarad

Föreningsstämma för 2019 hölls pga corona-pandemin utomhus i vår egen trädgård så att vi kunde hålla behörigt avstånd.
Glädjande nog så var det nästan lika många som vanligt som kom på stämman.

Årsbokslutet gicks igenom och antogs av stämman. Inkomna motioner gicks igenom och stämman sade sitt.
Bokslut och protokoll läggs upp på sidan för Årsredovisningar/ekonomi inom kort.

/Styrelsen