Feed on
Posts
Comments

Förslag som du önskar ska behandlas av föreningens årliga stämma ska vara inlämnade innan siste februari.
Motionen ska innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.

Försök hålla förslagen till sådant som påverkar föreningen. Rör det bara din egen lägenhet så är inte stämman rätt forum.

Motionen måste vara undertecknad med namn, dvs den får inte vara anonym. Det går bra att lämna in motioner både via mail (info@kanariefageln.se) och i brevlådan vid expeditionen på Älggatan 16c (samma portkod som din port)
Motioner som kommer in efter 210228 eller saknar namn kommer inte att tas upp på stämman.
Datum för själva stämman meddelas senare.

Mvh

Styrelsen BRF Kanariefågeln