Feed on
Posts
Comments

Vi har problem med bredbandsignalen i en switch för tillfället. Det uppmärksammades av vår operatör och är felanmält. Det finns i nuläget ingen tidpunkt när det ska vara avklarat. Återkommer om mer information framkommer.

Uppdatering: Felet ska till största del vara avhjälpt sedan ett par timmar. Alla ska ha uppkoppling men hastigheten kan vara lägre än vanligt. Switchen kommer att bytas inom en dag eller två och då blir det ett kort avbrott och sedan ska alla ha uppkoppling med rätt hastighet igen.