Feed on
Posts
Comments

Ett nyhetsbrev för mars har publicerats på: https://www.kanariefageln.se/?page_id=298

OBS, på baksidan av Kanarienytt som delats ut har ni information rörande att vi har kalkylerat med ett för högt elpris och det kommer att komma ut nya avgiftsavier med rätt eldebitering.

Vi höjer månadsbetalningen till 350 kr eftersom de löpande elpriserna fortfarande är högre än tidigare år men den efterdebitering som kom efter avläsningen i december kommer att vara betydligt lägre än på de avier som nu skickats ut av HSB. Elstödet är redan avräknat från det ni betalar.

Det var även fel på hur den nya månadsbetalningen för el skrevs ut på avierna. Detta kommer att rättas på de nya avierna. HSB skrev det som 350 kr plus moms, det ska vara 280 kr plus moms (som då blir totalt 350 kr).

Betala alltså inte med de avier som har kommit nu, det kommer att komma ut nya med rätt siffror.

/Styrelsen