Feed on
Posts
Comments

Inför årsstämma

Kallelser till föreningens årsstämma har under fre-lörd delats ut till samtliga lägenheter.

Förslag till årsredovning och stadgar finns på länkarna nedan och vid föreningens expedition.

/Styrelsen

Årsredovisning 2023 (ej antagen ännu)

Förslag till uppdatering av stadgar