Feed on
Posts
Comments

I dagarna delas kallelsen till föreningens årsstämma ut. Det kommer ett ex i alla inkast.

Årets stämma hålls senare än vanligt vilket naturligtvis beror på Corona-pandemin vilket har gjort att det har varit svårt att samla många människor i samma rum för att hålla stämma. Enligt stadgarna ska vi hålla stämma innan siste juni så nu gör vi så att vi håller stämman utomhus. Det blir på gräsmattan mellan hus 47 och 49 så att vi har plats att hålla lagom avstånd.

Det kommer inte bjudas på någon förtäring i samband med stämman. Ingen föranmälan behövs.

Årsredovisningen finns att hämta fysiskt vid expeditionen på Älggatan 16c (samma portkod som din port). Det finns även ett dokument som pedagogiskt förklarar hur en årsredovisning är uppbyggd.

Dokumenten finns även att hämta elektroniskt.

Kallelse
Kanarienytt
Årsredovisning
Förklaring till årsredovisning

mvh

Styrelsen