Feed on
Posts
Comments

Vi kommer att få in extra behållare för pappers- och plastförpackningar i sophuset på Västanväg 49. De blir i dagsläget proppfulla.

Ändrade konsumtionsmönster och sorteringsvanor har gjort att de befintliga kärlen inte räcker till.

För att få plats med de nya kärlen tas kärlet för elektronikavfall bort. Vill ni slänga elektronik så finns det möjlighet för detta i sophusen på 45 och 47. Samma kod till dörren som här.
Ställ INGET i sophusen som inte hör hemma där. Inga möbler eller annat skräp som du tror att någon annan vill ha. Det blir bara stående. Vi har container 1-2 gånger om året och du kan ta ditt avfall till återvinningscentralen i Bunkeflo.

/Styrelsen