Feed on
Posts
Comments

HSB STÖRNINGSJOUR

Telefon 010-442 30 00

Om du känner dig störd eller otrygg i ditt boende under kvälls- eller nattetid (alla dagar

mellan kl.22-07) kan du ringa störningsjouren. Detta är en kostnadsfri tjänst.

Om det spelas hög musik, festas eller störs på annat sätt så kan störningsjouren kallas in. Väktare kan då komma ut till platsen och avstyra situationen. Händelsen rapporteras till föreningen för eventuell vidare åtgärd.

För akuta problem där någon är i fara, är sjuk/skadad, brott begås eller det brinner så ring 112 och begär polis, ambulans eller brandkår.

HSB FASTIGHETSJOUR FÖR AKUTA PROBLEM

Telefon 010-442 30 00

BRF Kanariefågeln är ansluten till en fastighetsjour vilket innebär möjlighet till hjälp med akuta insatser som påfordrar omedelbar åtgärd utanför ordinarie arbetstid, dvs:

–  Vardagar 16.00-08.00

–  Lördagar och söndagar

–  Helgdagar samt påsk, pingst, midsommar, jul- och nyårsaftnar.

Exempel på saker som kan anmälas under jourtid:

  • Vattenläckor och översvämningar
  • Stopp i avlopp
  • Inbrottsskador
  • Glasskador
  • Elfel, säkringsbyte
  • Avsaknad av värme/varmvatten
  • Stormskador och lösa föremål som riskerar att falla ner

Icke akuta händelser anmäls via info@kanariefageln.se eller till någon i styrelsen.

Lapp att printa ut och spara med denna information finns HÄR