Feed on
Posts
Comments

På sidan för Årsredovisningar/ekonomi finns ett förslag till årsredovisning för 2021 som stämman ska ta ställning till.

Vill någon ha en tryckt kopia ska de finnas att hämta vid expeditionen på Älggatan 16c (är de slut så kommer det ut nya dagen efter) eller kontakta någon i styrelsen så ordnar vi ett ex.