Feed on
Posts
Comments

Ett nyhetsbrev för november har publicerats på: https://www.kanariefageln.se/?page_id=298

Det har även delats ut en lapp för självavläsning av elmätaren.