Feed on
Posts
Comments

Det kom ett rejält skyfall vid 16-tiden på lördagen och det ser ut att ha kommit mer än 30mm regn på två timmar.
Detta ledde tyvärr till att avloppen utanför 43 och 47 inte mäktade med att svälja undan vattnet och vatten trängde in via dörren.

En rådig boende ringde jouren och de kom hit lite efter 22.00-tiden och sög upp vattnet och ställde dörrarna på glänt så det får vädra ut så gott det går. Jourkillarna hade haft fullt upp med översvämmade källare på Limhamn så vi var inte ensamma.

Vi kommer att ordna med avfuktare i veckan. Det sitter lappar i berörda portar och boende ombeds kontrollera sina förrådsutrymmen.

Det kommer att monteras nya dörrar till alla cykelkällare på Västanväg (Älggatan är redan avklarad och offert på Västanväg kom förra veckan). De dörrarna kommer att monteras högre upp och det kommer gjutas trösklar på golvet i källarutrymmena så att vatten får svårare att nå förråden.

Övriga fem hus klarade sig utan problem.

Vi har länge haft problem med kaniner i vår trädgård. De gräver nu så pass mycket under balkonger och längs husens grunder att vi måste räkna dem som skadedjur.

Vi kommer därför ha hit en skyddsjägare som kan hjälpa oss att ta bort kaninerna. Jägaren är erfaren och har alla nödvändiga tillstånd från polis och myndigheter.

Det skjuts med ljuddämpare och endast när det är säkert. Jägaren kommer att ha reflexväst med texten ”Skyddsjägare” på sig.

Alla säkerhetsmått kommer att iakttas och ni som boende behöver inte göra något. De flesta av er kommer inte märka något alls.

Detta kommer att ske i tidiga gryningen tisdagarna 13:e och 20:e september.

/Styrelsen

Som ni kanske märker så gör vi en del mindre markarbeten och kompletteringar med kantsten och liknande. Det är främst vid Västanväg 47 och 49. Bör vara klart i veckan.

Efter att vi gjorde markarbetena framför husen på Västanväg för ett par år sedan så märkte vi efter ett tag att några saker behövde ändras och kompletteras. Jobbet beställdes faktiskt för flera år sedan men entreprenören missade att utföra det då så nu låter vi en annan entreprenör göra det.

Vi har problem med bredbandsignalen i en switch för tillfället. Det uppmärksammades av vår operatör och är felanmält. Det finns i nuläget ingen tidpunkt när det ska vara avklarat. Återkommer om mer information framkommer.

Uppdatering: Felet ska till största del vara avhjälpt sedan ett par timmar. Alla ska ha uppkoppling men hastigheten kan vara lägre än vanligt. Switchen kommer att bytas inom en dag eller två och då blir det ett kort avbrott och sedan ska alla ha uppkoppling med rätt hastighet igen.

Kanarienytt augusti

Ett nyhetsbrev för augusti har publicerats på: https://www.kanariefageln.se/?page_id=298

Föreningens årsstämma för 2021 hölls 220614. Protokoll och årsredovisning finns tillgängliga HÄR.

På sidan för Årsredovisningar/ekonomi finns ett förslag till årsredovisning för 2021 som stämman ska ta ställning till.

Vill någon ha en tryckt kopia ska de finnas att hämta vid expeditionen på Älggatan 16c (är de slut så kommer det ut nya dagen efter) eller kontakta någon i styrelsen så ordnar vi ett ex.

VA Syd meddelar att det finns risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i vårt område idag onsdag 3 november. Detta beror på en vattenläcka. Inget av detta har skett i vårt område men riskerar ändå att påverka oss.

Mer info här: https://bit.ly/3GKCjp5

På grund av en akut vattenläcka finns risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i delar av Malmö. Missfärgningen är ofarlig och vattenkvalitén påverkas inte.

Förändrat tryck och missfärgat vatten
Boende i delar av västra och södra Malmö (se karta nedan över berörda) kan uppleva sämre tryck i kranen och eventuellt missfärgat vatten från och med eftermiddagen 3 november. Detta påverkar inte kvalitén på vattnet och vattnet kan användas som vanligt.

Orsaken är en akut vattenläcka och kommer att påverka under flera dagar. Personal är på plats. Missfärgningen är ofarlig. Om du har missfärgat vatten, låt kranen rinna tills det blir klart. Undvik att tvätta ljus tvätt.

Berörda i Malmö

Påverkan i området kan variera. Vissa kommer kanske inte märka något alls, andra kommer att påverkas mer.
Vad har hänt?
En akut vattenläcka har uppstått i en ventilkammare och vattnet har orsakat strömavbrott. Det innebär att vi manuellt måste hantera ventiler som ställt sig i samband med strömavbrottet. För att kunna genomföra detta på ett säkert sätt och laga läckaget måste vi tillfälligt stänga en del av vår huvudledning som matar vatten till berört område. Vattnet tar då en annan väg men med lite annat tryck.

Personal är på plats och vi arbetar intensivt med att få allt i normal funktion så snabbt som möjligt.

HSB STÖRNINGSJOUR

Telefon 010-442 30 00

Om du känner dig störd eller otrygg i ditt boende under kvälls- eller nattetid (alla dagar

mellan kl.22-07) kan du ringa störningsjouren. Detta är en kostnadsfri tjänst.

Om det spelas hög musik, festas eller störs på annat sätt så kan störningsjouren kallas in. Väktare kan då komma ut till platsen och avstyra situationen. Händelsen rapporteras till föreningen för eventuell vidare åtgärd.

För akuta problem där någon är i fara, är sjuk/skadad, brott begås eller det brinner så ring 112 och begär polis, ambulans eller brandkår.

HSB FASTIGHETSJOUR FÖR AKUTA PROBLEM

Telefon 010-442 30 00

BRF Kanariefågeln är ansluten till en fastighetsjour vilket innebär möjlighet till hjälp med akuta insatser som påfordrar omedelbar åtgärd utanför ordinarie arbetstid, dvs:

–  Vardagar 16.00-08.00

–  Lördagar och söndagar

–  Helgdagar samt påsk, pingst, midsommar, jul- och nyårsaftnar.

Exempel på saker som kan anmälas under jourtid:

  • Vattenläckor och översvämningar
  • Stopp i avlopp
  • Inbrottsskador
  • Glasskador
  • Elfel, säkringsbyte
  • Avsaknad av värme/varmvatten
  • Stormskador och lösa föremål som riskerar att falla ner

Icke akuta händelser anmäls via info@kanariefageln.se eller till någon i styrelsen.

Lapp att printa ut och spara med denna information finns HÄR

Vi kommer att få in extra behållare för pappers- och plastförpackningar i sophuset på Västanväg 49. De blir i dagsläget proppfulla.

Ändrade konsumtionsmönster och sorteringsvanor har gjort att de befintliga kärlen inte räcker till.

För att få plats med de nya kärlen tas kärlet för elektronikavfall bort. Vill ni slänga elektronik så finns det möjlighet för detta i sophusen på 45 och 47. Samma kod till dörren som här.
Ställ INGET i sophusen som inte hör hemma där. Inga möbler eller annat skräp som du tror att någon annan vill ha. Det blir bara stående. Vi har container 1-2 gånger om året och du kan ta ditt avfall till återvinningscentralen i Bunkeflo.

/Styrelsen

« Newer Posts - Older Posts »