Feed on
Posts
Comments

Varmvatten åter

Den trilskande VVC-pumpen är utbytt och nu är där åter varmvatten.

Problem med varmvattnet

Vi gjorde en del VVS-arbeten tisdagen 16 juli och hade då en aviserad vattenavstängning. I samband med detta tyckte en pump till varmvattencirkulationen att det var läge att tacka för sig och gick sönder. Ny pump är på väg med bud från Stockholm och beräknas monteras på tors/fred.

Tills ny pump är på plats kommer det att vara väldigt dåligt, eller inget alls, tryck på varmvattnet.

Beklagar olägenheten. Lappar med samma information sätts upp i entreerna.

mvh Styrelsen

Pga ett mindre reparationsarbete så kommer varmvattencirkulationen stängas av kl 9 fredag 10 maj. Det kommer fortfarande finnas varm- och kallvatten men det kan ta lite extra tid att få fram varmvattnet eftersom vi sänker trycket på det.

Ett par lägenheter i hus 45 kommer att ha vattnet helt avstängt men då bara i cirka 20-30 minuter.

Beklagar besväret

/Styrelsen

Kanarienytt mars 2019

Ett Kanarienytt har delats ut i alla brevlådor.
Du hittar det i pdf-form här: Kanarienytt

/Styrelsen

Lördagen 8 dec hade fick vi kallvattnet avstängt i ett antal timmar för Västanväg 47 och 49. Avbrottet berodde på en akut läcka ute i trottoaren utanför hus 47. VA Syd var där och grävde i nästan 10 timmar. Ingen ytterligare information fanns att få från varken internet eller VA Syds växel.

Kanarienytt december

Ett Kanarienytt har delats ut i alla brevlådor.
Du hittar det i pdf-form här: Kanarienytt

/Styrelsen

Vi har ett större strömavbrott på Limhamn fredag 8 juni. Hus 43, 45 och 47 påverkades. Det är totalt ett par hundra hushåll på Limhamn som påverkas så det är inget fel vid oss utan i EONs centrala nät.

Idag har kallelse till föreningens årstämma delats ut i alla brevlådor. Stämman hålls kl. 18.30,måndag 14 maj på Limhamns folkets hus.

Dagordning enligt kallelse. Årsredovisning och förslag till stadgeändringar hålls tillgängliga vid föreningens expedition på Älggatan 16c, kv.

Det behövs ingen anmälan för att delta men vill ni ha fika och landgång efteråt så behöver ni lämna in anmälan i brevlådan på Älggatan 16c innan 5 maj så att vi hinner beställa.

Välkomna!
/Styrelsen

Förslag som du önskar ska behandlas av föreningens årliga stämma ska enligt stadgarna vara inne innan siste februari.
Motionen ska innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.

Försök hålla förslagen till sådant som påverkar föreningen. Rör det bara din egen lägenhet så är inte stämman rätt forum.

Motionen måste vara undertecknad med namn, dvs den får inte vara helt anonym. Det går bra att lämna in motioner både via mail (info@kanariefageln.se) och i brevlådan vid expeditionen på Älggatan 16c.
Motioner som kommer in efter 180228 eller saknar namn kommer inte att tas upp på stämman.
Datum för själva stämman meddelas senare. Föreningens bokslut ska enligt stadgarna vara klart innan siste april och stämman ska hållas innan siste juni.

Lappar om detta sattes upp i samtliga portar i början av månaden.

Mvh
Styrelsen BRF Kanariefågeln

Kanarienytt

Ett Kanarienytt har delats ut i alla brevlådor.
Du hittar det i pdf-form här: http://www.kanariefageln.se/?page_id=298

/Styrelsen

« Newer Posts - Older Posts »