Feed on
Posts
Comments

Kanarienytt december

Ett Kanarienytt har delats ut i alla brevlådor.
Du hittar det i pdf-form här: Kanarienytt

/Styrelsen

Vi har ett större strömavbrott på Limhamn fredag 8 juni. Hus 43, 45 och 47 påverkades. Det är totalt ett par hundra hushåll på Limhamn som påverkas så det är inget fel vid oss utan i EONs centrala nät.

Idag har kallelse till föreningens årstämma delats ut i alla brevlådor. Stämman hålls kl. 18.30,måndag 14 maj på Limhamns folkets hus.

Dagordning enligt kallelse. Årsredovisning och förslag till stadgeändringar hålls tillgängliga vid föreningens expedition på Älggatan 16c, kv.

Det behövs ingen anmälan för att delta men vill ni ha fika och landgång efteråt så behöver ni lämna in anmälan i brevlådan på Älggatan 16c innan 5 maj så att vi hinner beställa.

Välkomna!
/Styrelsen

Förslag som du önskar ska behandlas av föreningens årliga stämma ska enligt stadgarna vara inne innan siste februari.
Motionen ska innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.

Försök hålla förslagen till sådant som påverkar föreningen. Rör det bara din egen lägenhet så är inte stämman rätt forum.

Motionen måste vara undertecknad med namn, dvs den får inte vara helt anonym. Det går bra att lämna in motioner både via mail (info@kanariefageln.se) och i brevlådan vid expeditionen på Älggatan 16c.
Motioner som kommer in efter 180228 eller saknar namn kommer inte att tas upp på stämman.
Datum för själva stämman meddelas senare. Föreningens bokslut ska enligt stadgarna vara klart innan siste april och stämman ska hållas innan siste juni.

Lappar om detta sattes upp i samtliga portar i början av månaden.

Mvh
Styrelsen BRF Kanariefågeln

Kanarienytt

Ett Kanarienytt har delats ut i alla brevlådor.
Du hittar det i pdf-form här: http://www.kanariefageln.se/?page_id=298

/Styrelsen

Problem med varmvattnet

Vi har tyvärr problem med varmvattnet sen ett par dagar. Det går ut varmvattnet i systemet men värdena för hur mycket/lite som går ut pendlar väldigt mycket och vissa hus får ok med varmvatten (men ändå inte bra) och vissa får inget.

Felsökning pågår.

/Styrelsen

Vi har fått ett par anmälningar om att det luktar plast/kemikalier från avloppen i vissa lägenheter.

Detta kan bero på de avloppsarbeten som utförs i gatorna i kvarteren här i okt/nov. De (VAsyd) infodrar/lagar avloppsrören med plast, ungefär som vi gjort här i föreningen. Skillnaden är att för detta arbetet blåser de upp en ”strumpa” i hela rörets längd och plastar sen med strumpan som armering. För uppblåsningen används tryckluft och det kan hjälpa till att sprida lukten av plast och lösningsmedel i avloppssystemet.

Lukter från avloppet ska normalt inte kunna spridas i lägenheterna eftersom vi har vattenlås och avluftning upp på taken men de systemen är inte riktigt konstruerade för tillfällen när tryckluft används och pressar på luften.

Observera också de tillfälliga parkeringsförbud som hör till arbetena, var uppmärksam på nya skyltar. Parkering Malmö har varit och ronderat i området och lappat bilar som stått fel.

/Styrelsen

VAsyd ska byta vattenmätare i våra hus och därför stängs inkommande kallvatten i hus 45, 47 och 49 mellan 9.30-15.30 på fredag 8 sep. Övriga hus berörs inte.

Toalett och kallvatten finns i tvättstugan (som inte påverkas). Du kan använda din egen toalett och spola med vatten från en hink.

/Styrelsen

Bokslutet för 2016 godkändes av föreningens årsstämma som hölls onsdagen 3 maj. Stämmoprotokoll följer inom kort.

Årsredovisningen finns att beskåda här: http://www.kanariefageln.se/?page_id=163

Kanarienytt

Ett Kanarienytt har delats ut i alla brevlådor.
Du hittar det i pdf-form här: http://www.kanariefageln.se/?page_id=298

/Styrelsen

« Newer Posts - Older Posts »