Feed on
Posts
Comments

Föreningens årsstämma för 2021 hölls 220614. Protokoll och årsredovisning finns tillgängliga HÄR.

På sidan för Årsredovisningar/ekonomi finns ett förslag till årsredovisning för 2021 som stämman ska ta ställning till.

Vill någon ha en tryckt kopia ska de finnas att hämta vid expeditionen på Älggatan 16c (är de slut så kommer det ut nya dagen efter) eller kontakta någon i styrelsen så ordnar vi ett ex.

VA Syd meddelar att det finns risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i vårt område idag onsdag 3 november. Detta beror på en vattenläcka. Inget av detta har skett i vårt område men riskerar ändå att påverka oss.

Mer info här: https://bit.ly/3GKCjp5

På grund av en akut vattenläcka finns risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i delar av Malmö. Missfärgningen är ofarlig och vattenkvalitén påverkas inte.

Förändrat tryck och missfärgat vatten
Boende i delar av västra och södra Malmö (se karta nedan över berörda) kan uppleva sämre tryck i kranen och eventuellt missfärgat vatten från och med eftermiddagen 3 november. Detta påverkar inte kvalitén på vattnet och vattnet kan användas som vanligt.

Orsaken är en akut vattenläcka och kommer att påverka under flera dagar. Personal är på plats. Missfärgningen är ofarlig. Om du har missfärgat vatten, låt kranen rinna tills det blir klart. Undvik att tvätta ljus tvätt.

Berörda i Malmö

Påverkan i området kan variera. Vissa kommer kanske inte märka något alls, andra kommer att påverkas mer.
Vad har hänt?
En akut vattenläcka har uppstått i en ventilkammare och vattnet har orsakat strömavbrott. Det innebär att vi manuellt måste hantera ventiler som ställt sig i samband med strömavbrottet. För att kunna genomföra detta på ett säkert sätt och laga läckaget måste vi tillfälligt stänga en del av vår huvudledning som matar vatten till berört område. Vattnet tar då en annan väg men med lite annat tryck.

Personal är på plats och vi arbetar intensivt med att få allt i normal funktion så snabbt som möjligt.

HSB STÖRNINGSJOUR

Telefon 010-442 30 00

Om du känner dig störd eller otrygg i ditt boende under kvälls- eller nattetid (alla dagar

mellan kl.22-07) kan du ringa störningsjouren. Detta är en kostnadsfri tjänst.

Om det spelas hög musik, festas eller störs på annat sätt så kan störningsjouren kallas in. Väktare kan då komma ut till platsen och avstyra situationen. Händelsen rapporteras till föreningen för eventuell vidare åtgärd.

För akuta problem där någon är i fara, är sjuk/skadad, brott begås eller det brinner så ring 112 och begär polis, ambulans eller brandkår.

HSB FASTIGHETSJOUR FÖR AKUTA PROBLEM

Telefon 010-442 30 00

BRF Kanariefågeln är ansluten till en fastighetsjour vilket innebär möjlighet till hjälp med akuta insatser som påfordrar omedelbar åtgärd utanför ordinarie arbetstid, dvs:

–  Vardagar 16.00-08.00

–  Lördagar och söndagar

–  Helgdagar samt påsk, pingst, midsommar, jul- och nyårsaftnar.

Exempel på saker som kan anmälas under jourtid:

  • Vattenläckor och översvämningar
  • Stopp i avlopp
  • Inbrottsskador
  • Glasskador
  • Elfel, säkringsbyte
  • Avsaknad av värme/varmvatten
  • Stormskador och lösa föremål som riskerar att falla ner

Icke akuta händelser anmäls via info@kanariefageln.se eller till någon i styrelsen.

Lapp att printa ut och spara med denna information finns HÄR

Vi kommer att få in extra behållare för pappers- och plastförpackningar i sophuset på Västanväg 49. De blir i dagsläget proppfulla.

Ändrade konsumtionsmönster och sorteringsvanor har gjort att de befintliga kärlen inte räcker till.

För att få plats med de nya kärlen tas kärlet för elektronikavfall bort. Vill ni slänga elektronik så finns det möjlighet för detta i sophusen på 45 och 47. Samma kod till dörren som här.
Ställ INGET i sophusen som inte hör hemma där. Inga möbler eller annat skräp som du tror att någon annan vill ha. Det blir bara stående. Vi har container 1-2 gånger om året och du kan ta ditt avfall till återvinningscentralen i Bunkeflo.

/Styrelsen

Vi sätter in nytt bastuaggregat tors/fre 8-9 juli och då är bastun inte tillgänglig.
Vi hoppas att aggregatet ska komma till skön nytta när höstmörkret och rusket kommer och bastusäsongen börjar.

Det är ett sådant här som sätts in: https://www.bastuspecialisten.se/bastu/bastuaggregat-ugnar/tylo-elektriska-aggregat/bastuaggregat-tylo-sense-combi-pure

/Styrelsen

Protokoll årsstämma

Antagen årsredovisning för 2020 och protokoll för föreningens årsstämma finns nu upplagt på hemsidan.
http://www.kanariefageln.se/?page_id=163

Nytt dörrhandtag?

Handtag och lås för lägenhetsdörren är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Om du tycker att dörrhandtaget är lite slappt så kan det vara dags att byta. Att byta handtaget påverkar inte lås eller något annat.

Det är enkelt att byta på ett par minuter och det handtag som ska användas är ASSA 6696 (nickel). Det kan köpas t.ex här: https://www.laskompaniet.se/product/handtag-6696-assa eller på andra ställen.
Ni kan också be en låssmed att byta.

Nytt handtag ger en helt annan spänst och känsla när man öppnar dörren.

Ett annat tips är att titta noga på dörr och handtag och se efter hur smutsiga de är. Man tar ju i handtaget ett antal gånger per dag och det ger avlagringar till slut. En liten rengöring med valfritt fettlösande medel ger bra resultat.

Årsstämman avklarad

Igår, 210615, hölls föreningens årsstämma. Pga pandemin hölls stämman, precis som förra året, i trädgården mellan 47 och 49. Cirka 25 medlemmar deltog.

Styrelsens förslag till årsredovisning antogs och ett par motioner avhandlades.
Protokoll kommer att göras tillgängligt inom kort.

Kanarienytt juni

Ett Kanarienytt för juni 2021 har lämnats ut i alla brevinkast. Det och äldre utgåvor kan ni hitta här:
www.kanariefageln.se/?page_id=298

/Styrelsen

« Newer Posts - Older Posts »